Jag har utbildning och erfarenhet inom digital marknadsföring, och projektarbete. Jag har också ett flertal certifikat i Googles program. 

Min blogg där jag delar med mig om tankar och erfarenheter kring digital marknadsföring.